Donatie van Noble Ronald Hoope

Wij zijn medewerkers van het booreiland "Noble Ronald Hoope", dat werkzaam is op de Noordzee.

Ieder jaar houden wij een kerst- en nieuwjaars loterij, ter ondersteuning van meerdere goede doelen. Omdat wij aan boord werken met meerdere nationaliteiten, verdelen wij de opbrengst over diverse landen, dit jaar over Nederland, Engeland en Lithouwen.

Dit jaar hebben we voor Nederland gekozen voor de stichting "Pallieter"

Redenen waarom we hiervoor gekozen hebben zijn onder andere het feit dat het een uniek zorgconcept is voor kinderen in een kwetsbare situatie. Ook omdat het geheel afhankelijk is van de inzet van vrijwiligers en private donaties.

Omdat wij voor ons werk ook voor langere tijd onze geliefden moeten missen kunnen wij ons goed identificeren met de doelgroep. Het geeft ons dan ook vreugde en voldoening, een kleine bijdrage te kunnen leveren aan dit prachtige concept. Aangezien er nog volop plannen bestaan voor uitbreiding van het concept, willen wij graag hier een bescheiden rol in spelen.

Wij wensen de stichting "Pallieter" veel succes met het realiseren van hun toekomstplannen, en denken met genoegen terug aan ons bezoek.

Namens het organisatie commitee,

Henk Marijs

 

Dia1 Slide3