Sponsor Roel met zijn 20e Rotterdam Marathon

Lieve, beste familie, vrienden en allen die dit lezen,

Zondag 14 april om 10.30 uur klinkt het startschot voor de marathon van Rotterdam; mijn 20e marathon van Rotterdam.
Ik wil mijn Rotterdamse jubileum-marathon graag lopen voor een goed doel.
Het goede doel waar ik voor ga lopen is Stichting Pallieter; een kleinschalige organisatie, die zich inzet voor de zorg van zieke kinderen.

 

Doelstelling Stichting Pallieter:
•    een bijdrage leveren aan de palliatieve zorg voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieken, en wel in het bijzonder voor kinderen. Dit kan plaatshebben in de vorm van financiële of materiële ondersteuning.
•    het maatschappelijk draagvlak en de aandacht voor deze specifieke zorg en doelgroep vergroten

Zo heeft Stichting Pallieter zich gedurende vele jaren ingespannen fondsen te werven voor de bouw van een huis voor ernstig zieke kinderen. Kinderhospice ‘Pallieterburght’ in Capelle aan de IJssel is het resultaat van het fantastische werk dat is verricht.
Pallieterburght is een kinderzorgvoorziening voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Pallieterburght biedt opvang voor chronisch zieke en ernstig zieke kinderen ongeacht geloof of achtergrond. Pallieterburght heeft een High Care-afdeling voor 7x24 uurszorg voor kinderen onder de directe medische en verpleegkundige verantwoordelijkheid van het Sophia Kinderziekenhuis. In totaal zijn hiervoor zes bedden/kamers beschikbaar voor kinderen va 0 tot 16 jaar

Waarom loop ik voor deze Stichting?
Dat blijkt denk ik al uit het bovenstaande. Verder is Stichting Pallieter een kleinschalige organisatie, waarbij elke €uro die wordt opgehaald ook aan het goede doel besteed wordt.
De stichting is opgericht door Rein Lander. Met Rein heb ik 3 keer de Roparun  gelopen( een estafetteloop van Rotterdam naar Parijs, met als doel geld in te zamelen voor mensen met kanker). Fondsenwerving voor goede doelen zit in Rein’s DNA. Uitgangspunt van Rein is altijd al geweest dat elke gesponsorde €uro besteed wordt aan het goede doel en niet, of bij uitzondering zo minimaal mogelijk, ter dekking van kosten e.d.

Stichting Pallieter werkt dan ook alleen met vrijwilligers en sponsors krijgen een overzicht waaraan het opgehaalde geld is besteed.
Voor verdere informatie over Stichting Pallieter en kinderhospice Pallieterburght verwijs ik naar de websites: http://www.pallieterhelpt.nl/ en http://www.pallieterburght.nl/
Het geld dat wij met elkaar ophalen, wordt voor kinderhospice ‘Pallieterburght’ besteed aan “extra's voor ernstig zieke kinderen zodat zij meer kwaliteit van leven hebben”. Dat kunnen relatief simpele zaken zijn, zoals speciaal speelgoed voor deze kinderen om (wèl) mee te kunnen spelen of goede (stapel)bedden voor hun ouders, zodat zij bij hun kinderen kunnen slapen
Uiteraard zal ik jullie informeren over het totaal opgehaalde bedrag en belangrijker nog, waaraan dat bedrag concreet besteed is.

Wil jij mij sponsoren voor dit goede doel?
Dat kan door je bijdrage direct over te maken op onderstaand bankrekeningnummer van Stichting Pallieter.
Bankrekeningnummer: 588.000.000
T.n.v. Stichting Pallieter
Onder vermelding van: Roel 20 x marathon

Namens alle kinderen en hun ouders die hiermee geholpen kunnen worden: BEDANKT!

Als je nog vragen, opmerkingen of suggesties hebt, hoor ik die uiteraard graag.
Hartelijke groeten,

Roel Leeuwis
Oranjestraat 86
3373 AL Hardinxveld-Giessendam
Tel: 0184.652675
Mobiel: 06.53217735
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.