Doelstelling

Pallieter maakt zich sterk voor de zorg van zieke kinderen. Helaas kunnen niet alle ziektes bij kinderen genezen worden. Verzorging en verzachting is dan het enige wat nog mogelijk is. Deze palliatieve zorg vindt met gespecialiseerde ondersteuning 'bij voorkeur plaats in de thuissituatie'. Soms echter wordt de last voor het gezin toch te zwaar zodat men de zorg voor het kind niet meer aankan. Verzorging elders is dan de enige manier om zo'n gezin weer op adem te laten komen. Maar waar?

Voor zulke situaties vormen kinderhospices een uitstekende oplossing. In deze voor ons land betrekkelijk nieuwe vorm van zorg krijgt het kind optimale verzorging en begeleiding in een zo goed mogelijke gezinsvervangende omgeving. Huiselijk - voor kinderhospices worden normale woonhuizen aangepast en geschikt gemaakt. Vertrouwd - de vaak één op één zorg is er in handen van gekwalificeerde verpleegkundigen. Kortom, voor langdurig zieke kinderen heel wat plezieriger om te verblijven dan in een ziekenhuis.

Er is echter één maar... deze voorzieningen vallen buiten de reguliere zorg. Wat inhoudt dat zelfs de basiskosten (nog) nauwelijks worden vergoed door overheid en verzekeringen. Daarmee is het bestaan van kinderhospices voor het grootste gedeelte afhankelijk van de sponsorgelden en fondsenwerving van organisaties als Pallieter. En u kunt zich voorstellen dat dit soort zorg echt hoge kosten met zich meebrengt. Van bouwkundige tot medische voorzieningen, van meubilair tot audio en tv-apparatuur, van speelgoed, spelletjes tot het inrichten van een tuin, ga zo maar door.

Stichting Pallieter is trots op dat zij de afgelopen jaren zoveel wensen van kinderhospices en andere voorzieningen voor ongeneeslijk zieke kinderen heeft kunnen vervullen. En dit willen we graag blijven doen. Dit kan uiteraard alleen met een ieders steun en hulp...ook die van u bijvoorbeeld!

Stichting Pallieter zet zich vooral in om stille, maar vaak ook noodzakelijke wensen in dit traject van de palliatieve zorg voor kinderen, met u en door u te kunnen realiseren...

  • home
  • Stichting Pallieter

Pallieter, maakt stille wensen waar.

Als u deze website bekijkt, dan zult u misschien denken "Alweer een stichting voor goede doelen!" Waarschijnlijk krijgt u dagelijks verzoeken om goede doelen te steunen en draagt ook u al uw steentje bij. Maar mag ik toch uw aandacht vragen voor onze stichting Pallieter? Pallieter is een boek van Felix Timmermans en het betekent "Zorgeloos en uitbundig genietend in de natuur rondwandelend". Is dit niet de stille wens van een ieder?

Wat is onze doelstelling?

Verlenen van palliatieve hulp, dat wil zeggen verschijnselen der ziekten verzachten zonder de ziekte tot genezing te brengen.

Pallieter wil:

  • een bijdrage leveren aan de palliatieve zorg voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieken en gehandicapten, en wel in het  bijzonder voor kinderen tot 16 jaar. Dit kan plaatshebben in de vorm van financiële of materiële ondersteuning.
  • het maatschappelijk draagvlak en de aandacht voor deze specifieke zorg en doelgroep vergroten, bijvoorbeeld door samenwerking met andere  regionale stichtingen / instellingen.

De stichting Pallieter doet dit door het inzamelen van geld via sponsors, waarbij het Bestuur van Pallieter de verantwoordelijkheid heeft dit proces te leiden en te beheren. Deze werkzaamheden worden geheel belangeloos verricht. Elk jaar beoordeelt het bestuur van Pallieter de sponsoraanvragen die door de palliatieve zorg kunnen worden ingediend.

Wat is er zo bijzonder aan Stichting Pallieter? Wij zijn een open stichting die met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk geld voor wil inzamelen om extra leuke dingen te kunnen doen voor ernstig zieke kinderen.

Wij als bestuur vragen aan u om met ons mee te doen. Wij hebben uw steun hard nodig om ernstig zieke kinderen meer kwaliteit van leven te geven. Deze open en directe manier van werken, spreekt veel mensen aan. Alhoewel we nog maar kort bezig zijn, hebben diverse bedrijven zich al bereid verklaard ons te steunen. Zo ook uit de sportwereld. Mogen wij ook op uw steun rekenen?