Skip to main content
17 januari 2014

Doelen 2016

Pallieter gaat zich ook dit jaar weer inzetten om tal van leuke extra's mogelijk te maken voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke en gehandicapte kinderen en hun familie. Met uw hulp gaan we deze kinderen meer levensvreugde geven! Dit jaar gaan we de volgende projecten / instellingen ondersteunen:

  • Villa Pardoes, een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen tussen de 4 en 12 jaar
  • Taka Tukaland, een speeltuin in Rotterdam-Zevenkamp, toegankelijk voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar, ook voor kinderen met een fysieke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking
  • Pallieterburght, het grootste project dat we hebben gerealiseerd waar intensieve kindzorg geleverd wordt aan ernstig zieke kinderen van 0 – 16 jaar. Pallieterburght biedt 24 uurs zorg, dagopvang op het verpleegkundig kinderdagverblijf en thuiszorg
  • Openluchtschool Rotterdam en de Recon in Rotterdam-Schiebroek biedt onderwijs voor langdurig zieke kinderen
  • OpenDoor is een thuis in Loon op Zand voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, vaak meervoudige beperking
  • Ook dit jaar gaan we, samen met DaDa, gezinnen met een ziek of gehandicapt kind verrassen tijdens de Capelse Familie Verwendagen (19 en 20 augustus). En aan het eind van het jaar sluiten we af met het Decemberfeest.
  • CityKids is een Medische Kindzorg instelling voor kinderen met een zorgvraag in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. CityKids biedt zorg aan kinderen op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen op het kinderdagcentrum.